افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
وام 50 میلیونی
25 اردیبهشت 1397

وام ۵۰ میلیونی برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بانک مرکزی پیشنهاد ما برای تسهیلات ۲۵۰۰ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی را پذیرفته که اگر مجلس نیز با این پیشنهاد موافقت کند برنامه برای اجرا در دستور کار قرار می‌گیرد. رقم وام 50 میلیون تومان برای هر واحد با سود حدود 9 درصد خواهد بود.