افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
وزیر نیرو ، جیره بندی آب
11 اردیبهشت 1397

وزیر نیرو: اعتقادی به جیره‌بندی آب شرب نداریم

تجربه‌های پیش از این ثابت کرده شهروندان در چنین شرایطی سعی خواهند کرد تا در ساعتی که آب موجود است حجم زیادی از آب را ذخیره کنند و پس از برقراری مجدد آب نیز باقی مانده ذخیره این مایع حیاتی را دورریز خواهند کرد بنابراین جنبه‌های روانی کمکی به کاهش مصرف آب نخواهد کرد.